Vločkovač granulovaný 1 kg

Kód: 070301
Značka: EKOBAK
75 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
26.6.2024

Přípravek Vločkovač granulovaný slouží k odstranění (vysrážení) nečistot a zákalů, zvyšuje účinnost filtrace. Vločkovač na sebe váže nečistoty, které by protekly filtrací, ty vytvoří shluky, které už je filtrace schopna zachytit. Při předávkování vločkovačem je nutné bazén úmyslně zašpinit, prostředek na sebe naváže nečistoty a odplaví se.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vločkovač granulovaný 

  • NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek pro vysrážení mechanických nečistot a zákalů. Malé nečistoty váže do vloček, které snadněji zachytí filtrační zařízení.
  • Dávka: 5-10 g na 1 m3 vody.
  • Aplikace: Upravte hodnotu pH na 6,7 až 7,0. Přípravek pečlivě rozmíchejte v umělohmotné konvi a vlijte do koše skimeru při současně zapnuté filtraci vody. Provádějte preventivně 1x týdně, při větším znečištění častěji.
  • Nebezpečí: H318 Způsobuje vážné poškození očí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle nebo obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
  • POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Kontaminovaný oděv svlékněte. Přerušte expozici. V případě nadýchání přejděte na čerstvý vzduch. Očistěte nos i ústa vodou. Při styku s pokožkou omyjte velkým množstvím vody. Poraněná místa překryjte sterilním obvazem. Při zasažení očí vyplachujte rozevřená oční víčka proudem vody minimálně 15 minut. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa a vypijte 2-5 dcl pitné vody. Ve všech případech okamžitě vyhledejte lékaře.
  • SKLADOVÁNÍ: Na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5-25 °C. Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před dětmi.
  • Číslo CAS 17927-65-0
  • Obsahuje: síran hlinitý hydrát
  • Spotřebujte do: 12 měsíců od data výroby
  • Obsah: 1 kg

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová Chemie
Hmotnost: 1 kg